Створення
технічного завдання
для Вашої компанії
до 10.11.2023
Шалена акція
3$
100$
Купуючи ви погоджуєтесь з умовами
Спеціалісти нашої компанії готові створити компетентне технічне завдання для вашого проекту.
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
1. Загальні положення
1.1. Ця Публічна оферта (далі - "Оферта") є офіційною пропозицією від ФОП Малеваний Максим Петрович, юридична адреса: вул. Коблевська, д. 43, код ЄДРПОУ: 3331418579, з одного боку (далі - "Виконавець"), і фізична або юридична особа (далі - "Клієнт"), що приймає умови цієї Оферти, з іншого боку.
1.2. Оферта вступає в дію з моменту першої онлайн оплати і розглядається як прийнята Клієнтом при здійсненні оплати.
2. Предмет Оферти
2.1. Відповідно до цієї Оферти, Виконавець зобов'язується створити Технічне завдання (далі - "ТЗ") для Клієнта на підставі брифа, наданого Клієнтом.
2.2. ТЗ створюється на основі інформації та вимог, визначених Клієнтом в брифі. Виконавець не несе відповідальності за невірну або неповну інформацію, надану Клієнтом в брифі.
3. Оплата послуг
3.1. Вартість створення ТЗ по акції становить 3 долари США.
3.2. Усі платежі здійснюються в гривні за офіційним курсом банку або платіжної системи на день оплати.
3.3. Послуга надається за передоплатою.
3.4. У разі невиконання Клієнтом обов'язку заповнити бриф, оплачені кошти не повертаються.
4. Терміни і обмеження
4.1. Відповідно до цієї Оферти, час консультації Виконавця з Клієнтом обмежується 45 хвилинами.
4.2. Час створення самого ТЗ обмежується 2 робочими годинами, але виконавець залишає за собою право на власний розсуд продовжити ці терміни.
5. Відмова від робіт
5.1. Виконавець має право відмовити Клієнту у наданні послуг і повернути оплачену суму без зазначення причин.
6. Обробка персональних даних
6.1. Клієнт надає свою згоду на обробку своїх персональних даних Виконавцем в межах цієї Оферти для надання послуг, передбачених умовами цієї Оферти та у відповідності до чинного законодавства України.
6.2. Виконавець зобов'язується зберігати та захищати персональні дані Клієнта від несанкціонованого доступу та розголошення.
7. Заключні положення
7.1. Ця Оферта є юридичною угодою між Виконавцем і Клієнтом.
7.2. Усі спори, що виникають у зв'язку з виконанням цієї Оферти, розглядаються відповідно до чинного законодавства України.
7.3. Ця Оферта набуває чинності з моменту прийняття її Клієнтом при онлайн оплаті.
Підпис Виконавця: ___________________________
Дата: ___________________________
ФОП Малеваний Максим Петрович
ІНН: 3331418579
Номер рахунку: UA523052990000026007044901882
Адреса: вул. Коблевська, д. 43
МФО: 305299
Банк: Южне ГРУ АТ КБ ПРИВАТБАНК
Одеса, 65023